Nako chandra tare, fulanche pasare - 5 - lat part by Ishwar Trimbakrao Agam in Marathi Social Stories PDF

नको चंद्र तारे, फुलांचे पसारे.... - 5 - अंतिम भाग

by Ishwar Trimbakrao Agam Matrubharti Verified in Marathi Social Stories

नको चंद्र तारे, फुलांचे पसारे.... (5) सांगता सांगता त्या म्हाताऱ्याच्या डोळ्यांतून अश्रू ओघळू लागले. ऐकून सगळे सुन्न झाले होते. सूर्य डोंगराआड जाऊ लागला होता. म्हातारा उठला. देवळात समई पेटवली. माठातील थंडगार पाणी प्यायला. सगळ्यांना पाणी दिलं. आणि पुढं सांगू ...Read More