એક અલમસ્ત ફકીર હૈયું Minii Dave દ્વારા Short Stories માં ગુજરાતી પીડીએફ