nirnay - 5 by Vrushali in Marathi Fiction Stories PDF

निर्णय - भाग ५ 

by Vrushali in Marathi Fiction Stories

निर्णय - भाग ५ घरी आल्यापासून गप्प गप्प बसलेल्या तिला बघून आईने ताडल की नक्कीच हीच काहितरी बिनसलय. रोज देवाकडे ती सगळं नीट होण्यासाठी प्रार्थना करायची पण तरीही देव काही तीच साकडं ऐकत नव्हता. आज पुन्हा काय नवीन घडलं ...Read More