ડાયરી - એક છોકરીના જીવનની આત્મકથા - 3

by Radhika patel Matrubharti Verified in Gujarati Women Focused

સાંભળ્યુ છે ગામમાં હવે સ્ત્રીઓ આપણાંથી ડરતી નથી દોસ્તો?”વીરે કુવે પાણી ભરતી સ્ત્રીઓને જોઈને મોટેથી અવાજ કર્યો. “હા ભાઈ ડરવું તો દૂર હવે તે સામા જવાબ પણ આપે છે.”નયન. “શું વાત છે? ભણતરની ...Read More