Chinu - 4 by Sangita Mahajan in Marathi Thriller PDF

चिनू - 4

by Sangita Mahajan in Marathi Thriller

चिनू Sangita Mahajan (4) रकमाला थोडे हायसे वाटते, कारण इतके दिवस एकटीच बिचारी घुसमटत होती. तिसऱ्या दिवशी घरमालक येतो पैसे न्यायला लगेच रकमा पोलिसांना इशारा करते, पोलीस लक्ष्य ठेऊनच होते. लगेच ते घरमालकाच्या भोवती गोळा झाले. घरमालक पण थोडा ...Read More