માર્યન- ફીલ્મ સમીક્ષા

by Yuvraj Sinh Jadeja in Gujarati Film Reviews

આજે હું આપ સમક્ષ એક ફિલ્મ ની સમીક્ષા કરવા જઈ રહ્યો છું ત્યારે આપ સૌને તે પસંદ આવસે તેવી આશા રાખું છું.ફિલ્મ માં માર્યન નામનો યુવક કેવી રીતે પોતાના પર આવેલી મુશ્કેલી નું નિવારણ કરે છે તે જોવાલાયક છે.તો ...Read More