nirnay - 7 by Vrushali in Marathi Novel Episodes PDF

निर्णय - भाग ७

by Vrushali in Marathi Novel Episodes

निर्णय - भाग ७" हजार वेळा सांगून झाली माझं... मला कुठेही जायचं नाही " ती वैतागली. ' आधीच माझ्या आयुष्याचे बारा वाजले असताना, ह्या लोकांना फिरायचं सुचतय.' ती मनातच चरफडली. ' तो तसा आणि हे... हद्द झालीय.' वैतागून पाय ...Read More