બેઈંતહા - લવ, લસ્ટ એન્ડ યારી - 13

by A K Matrubharti Verified in Gujarati Fiction Stories

બેઈંતહા - લવ, લસ્ટ એન્ડ યારી EPISODE :- 13 (આગળનાં ભાગમાં જોયું કે આરવ અને કાયરા વચ્ચે રાત્રે જે પણ થયું આર્ય તેનો વિડીયો બનાવીને કાયરા ને મોકલે છે, આરવ અને બાકી બધા કાયરા ના રૂમમાં ચેક કરે છે ...Read More