Shetkari majha bhola - 8 by Nagesh S Shewalkar in Marathi Novel Episodes PDF

शेतकरी माझा भोळा - 8

by Nagesh S Shewalkar Matrubharti Verified in Marathi Novel Episodes

८) शेतकरी माझा भोळा! कलाकेंदरातून पैका घिऊन गणपत सीतापूरला आला. त्येला येसीतच आबासायेबाचा गडी भेटला. तो म्हण्ला,"गणपत, आर कोठ कोठ धुंडावं तुला. चल, आबासाबानं तुला बलीवलंय." गड्याच्या माघ मांघ गणपत सरपंचाकडं गेला. त्येला ...Read More