ડાયરી - એક છોકરીના જીવનની આત્મકથા - 4

by Radhika patel Matrubharti Verified in Gujarati Women Focused

“કાકા માન્યું કે અમે ગામના લોકોને, ઘરના લોકોને ખૂબ જ હેરાન કર્યા છે.તે રાત્રે શાળાએ આવીને પણ અમે ખૂબ ખરાબ ...Read More