બેઈંતહા - લવ, લસ્ટ એન્ડ યારી - 14

by A K Matrubharti Verified in Gujarati Fiction Stories

બેઈંતહા - લવ, લસ્ટ એન્ડ યારી EPISODE :- 14 (આગળનાં ભાગમાં જોયું કે કાયરા ને આર્ય નો કૉલ આવે છે અને તે પોતાની પહેલી શરત પૂરી કરવા કહે છે, આર્ય કાયરા પાસે ફેબેસી માંગે છે. કાયરા કોઈ રોકી નામનાં ...Read More