Antahpur - 1 by Suraj Gatade in Marathi Detective stories PDF

अंतःपुर - 1

by Suraj Gatade in Marathi Detective stories

१. मित्राचा प्रस्ताव (फ्रेंड्स प्रपोसल)..."प्लिज डोन्ट किल हर... प्लिज...""नो..."गडद अंधारात आवाज घुमत होते... आधी पुरुषाचा व नंतर स्त्रीचा... त्यांच्या विनंतीचा उपहास करणारं न जाणो किती जणांचं विकट हास्य रात्रीच्या शांततेला फाडून आसमंत दुमदुमून टाकत होतं...आणि अचानक एका गन ...Read More