અધુુુરો પ્રેમ.. - 57 - આઘાત

by Gohil Takhubha Matrubharti Verified in Gujarati Love Stories

આઘાતઆકાશ પલકને મળીને ગયો આજે બે વર્ષ વીતિ ગયાં, એ દરમિયાન પલકે કેટલી વખત કોર્ટમાં દોડાદોડી કરી.કેટલી મુશીબત ભોગવી.સામે પક્ષના વકીલે માનવતાં નેવે મુકીનેએવાં એવાં પ્રશ્નો કર્યા હતાં કે કોઈપણ ઈઝ્ઝતદાર છોકરી બરદાસ્ત ન કરી શકે. અને આત્મહત્યા કરીલે, ...Read More