Aajaranch Fashion - 10 by Prashant Kedare in Marathi Social Stories PDF

आजारांचं फॅशन - 10

by Prashant Kedare in Marathi Social Stories

अंघोळ वैगेरे आणि नाश्ता पाणी आटपून अनिल खोकत शिंकत गॅरेजवर गेला, एखादा तास भर थांबला आणि छोटूला बोलला, खूप सर्दी खोकला झालाय डॉक्टर कडे जाऊन आलो, छोटूसाठी देखील अनिलच आजारपण आणि डॉक्टरच्या वाऱ्या नवीन नव्हत्या. “आज काय झालं अनिल? ...Read More