બેઈંતહા - લવ, લસ્ટ એન્ડ યારી - 17

by A K Matrubharti Verified in Gujarati Fiction Stories

બેઈંતહા - લવ, લસ્ટ એન્ડ યારી EPISODE :- 17 (આગળનાં ભાગમાં જોયું કે આર્ય કાયરા ને એક એડ્રેસ મેસેજ કરે છે અને ત્યાં જવા કહે છે અને કહે છે કે ત્યાં થી તેની બીજી શરત ની ખબર પડશે, કાયરા ...Read More