લાગણીઓનું શીતયુદ્ધ - પ્રકરણ 11

by Aadit Shah in Gujarati Novel Episodes

પ્રકરણ - 11 જો તમે જીવનનો પ્રવાસ સંપૂર્ણ આરામ સાથે કરવા માંગો છો,તો આશા અને અપેક્ષાઓના પોટલાં શક્ય તેટલાં ઓછા કરી દો.... પરંતુ, એક દિવસ એક એવી દુર્ઘટના ઘટી, જે ઘટવી ન જોઈતી હતી. એક રીતે, તે કોઈ ...Read More