An untold story - 7 by Palak parekh in Gujarati Love Stories PDF

એક અનામી વાત - 7

by Palak parekh in Gujarati Love Stories

ગમ કા ખજાના તેરાભી હે.....મેરાભી.... ધીમાં-ધીમાં કોયલના ટહુકાએ અચાનક પ્રાષાની આંખ ખોલી સવારનો મંદ ઠંડો પવન અને સાથે સંભળાતો ભદ્રુની પૂજાના ડોકના ઘંટનો રણકાર રોજ આ અવાજો સાંભળીને પ્ર્રાષાનું મન એક નવી ઉર્જાથી ભરાઈ જતું, પણ આજે વાત કૈક ...Read More