Two points - 14 by Kanchan in Marathi Novel Episodes PDF

दोन टोकं भाग १४

by Kanchan in Marathi Novel Episodes

भाग १४आश्रमात आली तर चांगलाच बाहेर अंधार पडला होता. पोरी जेवण करून वर टेरेसवर अंथरूण घालून तिथेच गप्पा मारत बसल्या होत्या. विशाखा घरात आली त्यावेळी तिला कोणच दिसलं नाही फक्त काका तेवढं किचन आवरत होता. ती सावकाश पावलं टाकत ...Read More