मंतरलेली काळरात्र (भाग-३)

by Avinash Lashkare in Marathi Thriller

( मंतरलेली काळरात्र भाग-३)मी आता गावाच्या दिशेने भर भर पाय उचलत निघालो होतो. आता गावाच्या खूप जवळ पोहोचलो होतो परंतू आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे ह्या काळ्याकुट्ट अंधारात गाव हरवले होते मला गाव दिसेनासे झाले होते, मी आता तसाच त्या अंधारात ...Read More