હું જેસંગ દેસાઈ.. - ભાગ ૯

by Jesung Desai in Gujarati Novel Episodes

ભાગ-9 એ ઔડા વિસ્તારની રૂમમાં હું એકલો સુતા સુતા વિચારોના ચકરાવે ચડ્યો હતો. ભલે મારો નવો મિત્ર વિપુલ દેસાઇ મારી સાથે હતો પણ ક્યાંક મને મારા જુના મિત્રો અન્ના અને હિતેશની ખોટ વરતાતી હતી. ...Read More