જોકર – સ્ટૉરી એક લુઝરની – 36 Mehul Mer દ્વારા Classic Stories માં ગુજરાતી પીડીએફ