Antahpur - 9 by Suraj Gatade in Marathi Detective stories PDF

अंतःपुर - 9

by Suraj Gatade in Marathi Detective stories

९. नवीन कारस्थान (अ न्यू कॉन्स्पिरसी)...शक्तीची कावासाकी (आता शक्तीचीच) एका पेट्रोल पंपला लागली होती..."साहेब किती?" पेट्रोल भरणाऱ्याने विचारलं."फुल करा!" शक्ती म्हणाला.त्या कर्मचाऱ्याने शक्तीला हवी तेवढी त्याच्या गाडीची टाकी भरली. गाडीत पाच लीटर तेल होते, पण शक्तीला जे काम करावं ...Read More