બાઝાર ફિલ્મ રિવ્યૂ ( અમિત ગીરી ગોસ્વામી )

by Amit Giri Goswami in Gujarati Film Reviews

ફિલ્મ ની શરૂઆત ગુસ્સામાં લિફ્ટ માં 14 માં માળે બહાર નીકળીને આત્મહત્યાની કોશિષ કરતા એક યુવાન થી થાય છે જેના હાથમાં એક દારૂની બોટલ છે.... જેમાંથી મોટા ભાગનો દારૂ પીવાય ચૂક્યો છે અને આ યુવાન બિલ્ડિંગ પરથી નીચે કૂદવાની ...Read More