Two points - 20 by Kanchan in Marathi Novel Episodes PDF

दोन टोकं. भाग २०

by Kanchan in Marathi Novel Episodes

भाग २०आकाश विशाखाला सोडुन घरी आला. आईने बघितलं तर गाणं गुणगुणत हातात चावी फिरवत हसत हसत येत होता. आईला बघुन ब्रेक मारल्यासारखा थांबला. तीला बघुन हसला तरीही आई त्याच्याकडेच बघत होती." काय झालं ?? असं का‌ बघतीये ? " ...Read More