Antahpur - 10 by Suraj Gatade in Marathi Detective stories PDF

अंतःपुर - 10

by Suraj Gatade in Marathi Detective stories

१०. पुनर्जीवन (रि-लाईफ)...दसरा चौकपासून सुमारे एकशे सत्तर मीटर दक्षिणेला असलेल्या सीपीआरला मिनिटभराच्या अंतराने जतीनची गाडी लागली. त्याने कुणाला न बोलावता, स्ट्रेचरची वाट न बघता मिहीरला हातात उचललं आणि तो सीपीआरच्या मुख्यव्दाराकडे धावला...तो आत आला. एक डॉक्टर त्याला दिसला. त्याने ...Read More