મેલું પછેડું - ભાગ ૭

by Shital Matrubharti Verified in Gujarati Social Stories

બાપૂ ના જંગલી જનાવર શબદ નો મતલબ એટલે ગોમ નો માથા ફરેલો , બગડેલો અને ગોમ ની સોરીઓ પર નજર બગાડતો પરબત . હું બાપૂ ને કે’તી ‘ મારી આ ...Read More