ઉપરવાળો(ભગવાન) છે ને!!

by Harshit in Gujarati Motivational Stories

આ લખી રહ્યો છુ ત્યારે પહેલેથી જ કહી દઉ કે આજે પોતે અસમંજસમા છુ. ના એટલે નહિ કે આ લેખ ના વંચાય એવો છે કે પણ શું અને શેના વિશે લખીશ એ મને ખબર નથી . અત્યારે તારીખ જે ...Read More