શું આપણે મહાન છીએ - પર્યાવરણ

by Ashish Matrubharti Verified in Gujarati Motivational Stories

વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસ - 5 જૂનપ્રિય પરિવારજનો,સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સંઘ સન 1972 થી 5 જૂન ને વિશ્વ પર્યાવરણ દિન ઘોષિત કર્યો છે અને પર્યાવરણ ની જાળવણી, સંવર્ધન, જાગૃતિ અને ચેતના ની વાતો નો કાર્યક્રમ ના માધ્યમથી પ્રચાર અને પ્રસાર કરવામાં ...Read More