પુરુષ થી લોખંડી પુરુષ - 6

by Nilesh N. Shah in Gujarati Biography

પુરુષ થી લોખંડી પુરુષ નિલેશ એન. શાહ ઓલમ્પિક ટ્રાયથ્લોન ભાગ - 6 Triathlon એટલે પહેલા સ્વિમિંગ પછી સાઈકલ અને પછી દોડવાનું હોય. અમદાવાદ માં સ્પોર્ટ ક્લબ ખાતે Sprint Triathlonની યોજના થઇ અમને ખબર પણ ન હતી કે કેવી રીતે ...Read More