પુરુષ થી લોખંડી પુરુષ - 7

by Nilesh N. Shah in Gujarati Biography

પુરુષ થી લોખંડી પુરુષ નિલેશ એન. શાહ મેડિટેશન વિપશ્યના ભાગ - 7 લગભગ 10-11 વર્ષ સળંગ કાર્ડીઓ કરવાની ટેવ પડી ગઈ. રોજ સવારે જો કસરત ન કરું તો આખો દિવસ કંટાળા જનક જાય અને મજા ન આવે. જો કસરત ...Read More