Antahpur - 13 - last part by Suraj Gatade in Marathi Detective stories PDF

अंतःपुर - 13 (अंतिम)

by Suraj Gatade in Marathi Detective stories

१३. पुनरुत्थान (रिजरक्शन)...शक्ती माननीय पंतप्रधान यांच्या सोबत त्यांच्या रूमच्या बाल्कनीत उभा होता...त्यांच्या डोक्यावरून बिपीन शुक्लाला घेऊन आलेलं प्रायव्हेट जेट सगळ्या चांडाळ चौकडीला घेऊन दिल्लीच्या दिशेने झोकावलं होतं..."इथून पुढचा तपास आपली टीम सांभाळेल!" शक्ती वर त्या वायूवेग असल्याने गायब होणाऱ्या ...Read More