પુરુષ થી લોખંડી પુરુષ - 8

by Nilesh N. Shah in Gujarati Biography

પુરુષ થી લોખંડી પુરુષ નિલેશ એન. શાહ લોખંડી પુરુષ ની તૈયારી ભાગ - 8 મારી જીંદગી ઘણી રેગ્યુલર થઇ ગઈ હતી. રોજ ગમે તે થાય 18,000 સ્ટેપ્સ નો ટાર્ગેટ 2019 માં રાખ્યો હતો. હું મલ્ટીપલ એક્ટીવીટી કરતો. એક વખત ...Read More