કોરોના કથાઓ - 9 - વતન કી રાહ પે..

by SUNIL ANJARIA Matrubharti Verified in Gujarati Novel Episodes

વતન કી રાહ પે..એક બાજુ પીક લોકડાઉનના દિવસો- બધાં જ ઘરમાં કેદ અને દુનિયા સુમસામ. અને બીજી બાજુ મારા ઘરમાં ગેસ ગીઝરમાં પાણી લઈ જતી પ્લાસ્ટિકની લાઈન ગરમીથી ફાટી. એક નળમાં પણ પાણી ખૂબ ધીમું અને પાણી કરતાં હવા ...Read More