Sparsh - 22 by Siddharth in Marathi Love Stories PDF

स्पर्श - भाग 22

by Siddharth in Marathi Love Stories

मानसीच्या वागण्याने मी फारच दुखावलो होतो ..मनात तिच्याबद्दल शंका घर करून होती पण तिने त्याबद्दल सांगायला तोंड काही उघडलं नव्हतं ..कधी कॅनडा तर कधी भारत असा माझा प्रवास सुरूच होता त्यात कुठलाच बदल झाला नव्हता ..तिच्याशी बोलणंही तसच सुरू ...Read More