Jivan jagnyachi kala - 1 by Maroti Donge in Marathi Biography PDF

जीवन जगण्याची कला भाग - १

by Maroti Donge in Marathi Biography

जीवन कशाप्रकारे जगावे आणि कशी जगू नये. ही एक अशी कला आहेत. ती सहजासहजी समजत नाही, म्हणून मी काही बाबी सांगण्याचा प्रयत्न करत आहे. माणूस हा प्राणी आज अशा रुपात दिसत आहे. त्याची ...Read More