કોરોના – હકારત્મક પ્રસંગો - 4

by VIJAY THAKKAR in Gujarati Health

કોરોના – હકારત્મક પ્રસંગો- સંપાદન-વિજય ઠક્કર (4) કોરોના મોતનો ફરિશ્તો (1) વિજય શાહ નવ ગુજરાત ટાઇમ્સ માં આવેલો આ લેખ વિશે ચર્ચા કરતા હ્યુસ્ટન સીનીયર સીટીઝન ડે કેરમાં ચાર વયો વૃધ્ધ માણસો બેઠા હતા. નાનજી પટેલ, રામજી ઠાકોર, શામળ ...Read More