Lakshmi - 7 by Na Sa Yeotikar in Marathi Novel Episodes PDF

लक्ष्मी - 7

by Na Sa Yeotikar in Marathi Novel Episodes

लक्ष्मीची दहावी मालक वारल्याची बातमी तशी राधाला ही कळाली होती. तिने लक्ष्मी व राजुला घेऊन लगेच आपल्या घरी आली. तिलाही खूप मोठा धक्का बसला होता. त्याच शहरात एक किरायाची खोली घेऊन ते पाचजण राहू लागले. घरात जागा कमी आणि ...Read More