Hallusiniation..? by Prathmesh Kate in Marathi Thriller PDF

भास..की ?

by Prathmesh Kate in Marathi Thriller

आज एकटाच असणार होतो मी घरी. आईला आमचे दूरचे कुणीतरी नातेवाईक आजारी होते त्यांना भेटायला जायचं होतं. मी मनात दिवसभराचे प्लॅन्स ठरवत होतो. मला कधीकधी असं एकट्याने राहायला आवडत. आई तिचं आवरत होती. आवरता आवरता तिचं माझ्याकडे लक्ष गेलं. ...Read More