Magical Pencil by PriBa in Marathi Children Stories PDF

जादुई पेन्सिल

by PriBa in Marathi Children Stories

खूप खूप वर्षांपूर्वीची गोष्ट आहे ही. दूर एका मायानगरीत पेन्सिल लोकांची जादुई दुनिया होती.त्यामध्ये कलर पेन्सिल वाले लोक, साधी पेन्सिल वाली लोक, म्हातारे पेन्सिल वाले, नवीन नवीन तयार झालेले तरुण पेन्सिल लोक, अगदी गुण्यागोविंदाने राहत होती,त्यांची जादुई दुनिया ही ...Read More