જોકર – સ્ટૉરી એક લુઝરની – 58

by Mehul Mer Matrubharti Verified in Gujarati Classic Stories

જોકર – સ્ટૉરી એક લુઝરની ભાગ – 58 લેખક – મેર મેહુલ ખુશાલે જૈનીતને બચાવ્યો હતો.હાલ એ જૈનીતના ખભાથી ખભો મેળવી જૈનીત સાથે કામ કરી રહ્યો હતો.તેણે જ રેંગાને જાળમાં ફસાવ્યો હતો.તેની પાસેથી માહિતી ...Read More