એક અજુગતો આભાસ ક્રિષ્ના પારેખ_ક્રિયશ દ્વારા Short Stories માં ગુજરાતી પીડીએફ