Prem - 14 by Dhanashree yashwant pisal in Marathi Love Stories PDF

प्रेम भाग -14

by Dhanashree yashwant pisal in Marathi Love Stories

निषाचा चेहरा खूप रड्का जाहला होता .ह्या मुलीच्या नशिबात सुख लिहिलय की नाही, काय माहीत? असा प्रश्न तिच्या बाबांना पडला ? पण, प्रतेक वेळी देव हिच्याबरोबर असं नाही करू शकत . निशा च्या बरोबर काय झालय .हे त्याना काहीच ...Read More