narayan dharap yans patra by Nilesh Desai in Marathi Letter PDF

नारायण धारप यांस पत्र

by Nilesh Desai in Marathi Letter

माननीय कै. नारायण धारप सर यांस, आपल्या रहस्यमय लेखणीने मराठीतला एक काळ ज्यांनी गाजवला अश्या सिद्धहस्त लेखकाला सामान्य वाचकाचा मनापासून सलाम.लहानपणापासून आपल्या कथा वाचून मी माझ्या मनातल्या रहस्य जाणून घेण्याच्या उर्मिस शांत करत गेलो. 1960 च्या दशकात जी आपण ...Read More