Policeno j dikro chor by Alpesh Karena in Gujarati Adventure Stories PDF

પોલીસનો જ દીકરો ચોર

by Alpesh Karena in Gujarati Adventure Stories

"પોલીસનો જ દીકરો ચોર"નાનપણમાં ભાઈ-ભાંડુ સાથે ચોર પોલીસની રમત ખૂબ રમેલી. મારો મોટો ભાઈ રમતા ડરે એટલે પાપા કહેતાં કે, એ તો સાવ બાયલા જેવો છે. બધા મિત્રો ત્યારે તો ખાલી રમવા ખાતર રમતા. મા બાપને એમ થતું કે ...Read More