વર્કપ્લેસ ફ્રેન્ડશિપ : લાગણીના નામે વિકસતો કાંટાળો છોડ

by Ravi bhatt Matrubharti Verified in Gujarati Motivational Stories

માણસો કેટલા સ્વાર્થી અને વિચિત્ર હોય છે નહીં. કામ કરી આપો તો ખુશ અને ન કરી આપો તો શંકા કરવા લાગે. ચાની કિટલી ઉપર ચાલતી પત્રકારોની બેઠકમાં ચિંતન બોલી પડ્યો. મેં અનાયાસ તેની સામે જોયું તો વધારે અકળાઈ ગયો. ...Read More