Jivan jagnyachi kala -2 by Maroti Donge in Marathi Biography PDF

जीवन जगण्याची कला - भाग 2

by Maroti Donge in Marathi Biography

जीवन जगण्याची कला आहे आपण अंगीकारली पाहिजे. कारण आपल्यात असे प्रसंग येतात. त्यांचा आपण विचारही करू शकत नाही. आजच्या जीवनात अनेक संकटे दिसतात. त्यांचा आपण विचार करायला हवा. कारण जे जीवन आपल्या भोवती फिरत आहे. ते ...Read More