vaari pandhrichi by Archana Rahul Mate Patil in Marathi Spiritual Stories PDF

वारी पंढरीची

by Archana Rahul Mate Patil in Marathi Spiritual Stories

वारी पंढरीची.... आता आषाढी एकादशी जवळ आल्याने सगळ्यांनाच त्या पांडुरंग विठलाच्या भक्तीची ओढ लागली आहे... त्याच्याविषयी थोड जाणून घेवूय.. ?संपदा सोहळा नावडे मनाला लागला टकळा पंढरीचा जावे पंढरीसी आवडे मनाशी कधी एकादशी आषाढी तुका म्हणे ऐसा आर्त जाच्या मनी ...Read More