ગોલ્ડન જ્યુબિલી Bharat Rabari દ્વારા Short Stories માં ગુજરાતી પીડીએફ