who am i? by Ashish in Gujarati Motivational Stories PDF

કોણ છું હું?

by Ashish in Gujarati Motivational Stories

શું થયું? શું કરો છો? શા માટે જીવો છો? જન્મ લીધા પછી શું કયુઁ? આપણે આપણી જાત ને આ સવાલ પૂછ્યો પછી જવાબ શું આવયો, 99% લોકો એ જવાબ આપ્યો મજા કરવા અને જીવવા માટે જીવીએ છીએ.ક્યાંછીયે આપણે,જવાબ સાચો ...Read More