વન એન્ડ હાફ કેફે સ્ટોરી - 10

by Anand Matrubharti Verified in Gujarati Love Stories

વન એન્ડ હાફ કેફે સ્ટોરીAnand|10|“ડેર આપે છે મને એમ...આનંદ ને ડેર...એમ...” ચા ના નસામા હુ થોડો લંબાઇને બેઠો છુ.“હા તમને જ હો...અકડુ.” એને ગુસ્સામા હોઠ બીડાવીને કહ્યુ.“આનંદ હંમેશા એના અંતરના આનંદમા જ રહે છે. બાય ધ વે. એને દાદાગીરી ...Read More